ยินดีต้อนรับ

Welcomeรับทำเว็บไซต์ ระบบเว็บไซต์ โปรแกรมบนเว็บไซต์

สามารถแสดงผลได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ (PC) และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Mobile Responsive) ใช้งานง่าย มีคุณภาพ ราคาถูกและรวดเร็ว

Product

  เว็บไซต์ (Website)

  เว็บไซต์บนมือถือ (Mobile Responsive Website)

  เว็บไซต์ร้านค้า (Shop Website)

Performance

  รวดเร็วและมีคุณภาพ

  ออกแบบงานอย่างเป็นระบบ (Design)

  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง (High Performance)

Save Money

  ราคาถูกและมีคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย

Great Support

  บริการหลังการขาย

  บริการสอบถามและให้คำแนะนำฟรี

ขั้นตอนการสั่งทำเว็บไซต์1 . ลูกค้าทำการส่งข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ มายัง Email : kunakorn.kao@gmail.com

2. ทีมงานจะวิเคราะห์งาน ออกเอกสารใบเสนอราคา และส่งอีเมลล์กลับไปยังลูกค้า

3. สรุปราคา ระยะเวลา และขอบเขตของโครงการ ลูกค้าทำการมัดจำจ่ายเงิน 25% พร้อมทำการรับใบชำระเงินและเอกสารสรุปรายละเอียดโครงการ

4. ทีมงานทำการออกแบบเว็บไซต์ รูปร่างลักษณะต่างๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ให้ตรงตามความต้องการ

5. ทางทีมงานจะส่งงานให้ลูกค้าดูเป็นระยะๆ เพื่อปรับแก้ไขตามที่ลูกค้าต้องการ

6. กำหนดส่งงาน ลูกค้าทำการจ่ายเงิน 75% ที่เหลือ เว็บไซต์อัพโหลดลงเซิฟเวอร์พร้อมใช้งานจริง

รู้จักเรา

About usคุณากร (เก้า)- จบการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- รางวัลชมเชย(อันดับ4) การแข่งขันเขียนโปรแกรม Acm-icpc ระดับภาคใต้

- เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรม Acm-icpc ระดับประเทศไทย และระดับทวีปเอเชีย

ลูกค้าของเรา
งานที่ทำสำเร็จแล้ว
เว็บไซต์ทั่วไป
80%
ระบบเว็บไซต์
74%
โปรแกรมบนเว็บไซต์
65%

ติดต่อ-สอบถาม


Telephone : 086-6838501

Email : kunakorn.kao@gmail.com